ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΩΦΕΜ469Β7Η-ΒΜ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΕΜ469Β7Η-ΒΜ2

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

234

Κρίση για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Στρόλογγα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα «Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών» (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP 20750).

30/09/2021 14:46:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *