ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΨΑΒΚ7Λ7-6ΦΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΒΚ7Λ7-6ΦΚ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

813692

«Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για νυχτερινή, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασία, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021».

30/09/2021 14:45:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *