ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6ΔΕ54691Ω2-ΘΡΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΕ54691Ω2-ΘΡΛ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

99219675

93430

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιων επιτροπών ενστάσεων και επιλογής βρεφών και νηπίων,για τη φιλοξενία τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ Σχολ. Έτους 2021-2022.

30/09/2021 14:45:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *