ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

9ΕΑΠ46ΜΤΛΚ-ΨΗΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΑΠ46ΜΤΛΚ-ΨΗΜ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

100054498

73498

Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης συγκρότησης συνεργείων για τη συμμετοχή στη διενέργεια ελέγχων

30/09/2021 14:44:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *