ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

65ΗΝΩΚΦ-ΑΑ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΗΝΩΚΦ-ΑΑ2

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

6206

Αρ. απ. 1885

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
από 01/10/2021 έως 31/10/2021 « Νυχτερινές Μόνιμοι»

30/09/2021 14:37:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *