ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6ΠΟΗ46ΜΑΠΣ-ΛΞΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΟΗ46ΜΑΠΣ-ΛΞΦ

30/09/2021 03:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

381930/30-09-2021

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου μηνός Οκτωβρίου 2021

30/09/2021 14:36:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *