ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΨΠΒΒΩΚΦ-ΞΔΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΒΒΩΚΦ-ΞΔΥ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

6206

Αρ. απ. 1884

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
από 01/10/2021 έως 31/10/2021 « Κυριακές – Αργίες Ορισμένου Χρόνου»

30/09/2021 14:33:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *