ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΩΜΠΞ469Β4Μ-719

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΠΞ469Β4Μ-719

30/09/2021 03:00:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99206861

1807/35193-21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή με ειδίκευση στην Πληροφορική, στο πλαίσιο του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR13)

30/09/2021 15:45:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *