ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΩΣΙ8469ΗΡ8-ΕΙ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΙ8469ΗΡ8-ΕΙ0

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

27738

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «INTREPID» – «Intelligent Toolkit for Reconnaissance and assessmEnt in Perilous Incidents» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

30/09/2021 15:25:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *