ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΜΞΕ46ΨΖΣ4-ΖΤ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΞΕ46ΨΖΣ4-ΖΤ3

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

99203026

44354/2021

Έγκριση Τροποποίησης Σύναψης Σύμβασης Έργου #482369 – 63225500

30/09/2021 15:12:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *