ΣΥΜΒΑΣΗ

Ρ9Ν246ΝΠΙΘ-ΓΝΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ9Ν246ΝΠΙΘ-ΓΝΓ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

100068650

32/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

30/09/2021 16:08:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *