ΣΥΜΒΑΣΗ

9ΤΓΕ7Λ1-ΦΦΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΓΕ7Λ1-ΦΦΘ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5012

313362

Τροποποίηση Σύμβασης Εργασίας ΙΔΟΧ

30/09/2021 14:57:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *