ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΗΨΧ7ΛΚ-Ν7Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΨΧ7ΛΚ-Ν7Θ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5010

289405

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

30/09/2021 14:52:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *