ΣΥΜΒΑΣΗ

6Β1Ξ7ΛΚ-Φ5Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β1Ξ7ΛΚ-Φ5Κ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5010

289396

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

30/09/2021 14:48:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *