ΣΥΜΒΑΣΗ

9ΠΑΒ7Λ1-ΜΕΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΑΒ7Λ1-ΜΕΤ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5012

313600

Τροποποίηση Σύμβασης Εργασίας ΙΔΟΧ

30/09/2021 14:48:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *