ΣΥΜΒΑΣΗ

ΨΚΟΨ7ΛΚ-Λ26

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΟΨ7ΛΚ-Λ26

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5010

289354

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

30/09/2021 14:45:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *