ΣΥΜΒΑΣΗ

Ψ58ΒΩΞΞ-Ι9Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ58ΒΩΞΞ-Ι9Β

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

6235

3375/30-09-2021

Σύμβαση Υπηρεσία υποστήριξης για την υποβολή Φακέλου στην πρόσκληση με κωδ. 14.6i33.33.2 της ΕΥΔΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

30/09/2021 14:44:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *