ΣΥΜΒΑΣΗ

ΨΜ416ΣΙ-9ΟΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ416ΣΙ-9ΟΒ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

7839

Β8-379

Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία_ΜΗΝΙΑΙΑ

30/09/2021 14:44:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *