ΣΥΜΒΑΣΗ

Ω0ΟΒ7ΛΚ-Γ4Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΟΒ7ΛΚ-Γ4Ν

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5010

289390

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

30/09/2021 14:43:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *