ΣΥΜΒΑΣΗ

ΩΝ3246ΝΠΙΘ-ΚΝΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ3246ΝΠΙΘ-ΚΝΓ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

100068650

21/2021

Σύμβαση 13.653,23 Ευρω

30/09/2021 14:42:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *