ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΣΞΧ469ΗΕΟ-0ΝΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΞΧ469ΗΕΟ-0ΝΛ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

99220977

2235/407ΓΠ/03-09-2021

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον κ. Θεοδωρουλάκη Μενέλαο στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «European Social Policy Network (ESPN)».

30/09/2021 14:41:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *