ΣΥΜΒΑΣΗ

9ΧΧ07ΛΚ-ΥΧΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΧ07ΛΚ-ΥΧΕ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5010

289339

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

30/09/2021 14:40:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *