ΣΥΜΒΑΣΗ

9ΡΡΗ4653Π4-Ι46

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΡΗ4653Π4-Ι46

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466057

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΨΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)

30/09/2021 14:40:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *