ΣΥΜΒΑΣΗ

Ψ5ΒΨ4653Π4-Χ7Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΒΨ4653Π4-Χ7Θ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466067

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)

30/09/2021 14:38:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *