ΣΥΜΒΑΣΗ

9ΧΝΚΚΗΠ-01Α

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΝΚΚΗΠ-01Α

30/09/2021 03:00:00

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ

14382

Δ.Υ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 4 Η/Υ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ- ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

30/09/2021 14:38:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *