ΣΥΜΒΑΣΗ

6Ζ714653Π4-ΔΒΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ714653Π4-ΔΒΚ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466077

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

30/09/2021 14:38:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *