ΣΥΜΒΑΣΗ

611Π46ΝΠΙΘ-ΛΦ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/611Π46ΝΠΙΘ-ΛΦ0

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

100068650

22/2021

Σύμβαση 3142,53 Ευρω

30/09/2021 14:37:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *