ΣΥΜΒΑΣΗ

Ψ1ΠΤ6ΣΙ-Υ53

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΠΤ6ΣΙ-Υ53

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

7839

ΣΤ-183/30-09-2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΕΡΓΟΥ

30/09/2021 14:37:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *