ΣΥΜΒΑΣΗ

94ΩΒ7ΛΨ-ΧΔΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΩΒ7ΛΨ-ΧΔΦ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5005

148364

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2022

30/09/2021 14:37:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *