ΣΥΜΒΑΣΗ

Ω2ΨΟ46ΜΓΤΤ-Ε1Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΨΟ46ΜΓΤΤ-Ε1Ε

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

100049102

18682

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡΔΑ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (ΤΜΗΜΑ 1 ΑΓΟΝΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΔΑ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (ΤΜΗΜΑ 2
ΑΓΟΝΟΥ)

30/09/2021 14:36:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *