ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΨΕΡ4653Π4-ΣΥ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΕΡ4653Π4-ΣΥ4

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466084

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ)

30/09/2021 14:36:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *