ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΥΚ37ΛΚ-6ΔΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΚ37ΛΚ-6ΔΜ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

5010

289334

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

30/09/2021 14:36:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *