ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΡΘΘ6ΣΙ-ΙΔΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΘΘ6ΣΙ-ΙΔΣ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

7839

229/30.09.2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

30/09/2021 14:36:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *