ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΜΖΦ6ΣΙ-Η66

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΖΦ6ΣΙ-Η66

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

7839

ΣΤ-182/30-09-2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

30/09/2021 14:33:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *