ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ξ3146ΜΤΛΗ-Κ87 https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ3146ΜΤΛΗ-Κ87 30/09/2021 03:00:00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 100054501 4773 Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο της Πράξης « Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2021-2022, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-δευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020». 30/09/2021 14:33:02

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΧΦ146Ψ8ΧΒ-ΛΜ0 https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΦ146Ψ8ΧΒ-ΛΜ0 30/09/2021 03:00:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 228094/2021 Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99561 #6668308 #1226522 30/09/2021 14:33:04

Published

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω1ΨΕΟΡ1Ι-ΙΩΚ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΨΕΟΡ1Ι-ΙΩΚ 30/09/2021 03:00:00 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 50203 46894 Ανάληψη εκτός έδρας μετακίνησης του Βλάχου Βασίλειου, κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δασών Σάμου, Δασονομείου Ικαρίας, από Άγιο Κήρυκο Ικαρίας προς Σάμο, από 03/10/2021 έως 05/10/2021. 30/09/2021 14:33:05

Published

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΤΝΧ46904Ζ-ΒΝ5 https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΝΧ46904Ζ-ΒΝ5 30/09/2021 03:00:00 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 99221893 9253 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30/09/2021 14:33:05

Published

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΖ7Τ7ΛΕ-07Η https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ7Τ7ΛΕ-07Η 30/09/2021 03:00:00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5008 64230/25768 Έγκριση 1ης μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ» Αναδόχου εταιρείας SUPERIOR P.C.I.K.E. 30/09/2021 14:33:08

Published

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΓΔ346Ψ8Ο3-8ΤΡ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΔ346Ψ8Ο3-8ΤΡ 30/09/2021 03:00:00 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 99201041 FA-B21_0902 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 14:33:09

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΗ7Ψ46Ψ8ΧΒ-ΠΑ4 https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ7Ψ46Ψ8ΧΒ-ΠΑ4 30/09/2021 03:00:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 228095/2021 Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99562 #6668310 #1226523 30/09/2021 14:33:10

Published

ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΝΟ1ΩΡΤ-ΤΓ7 https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΟ1ΩΡΤ-ΤΓ7 30/09/2021 03:00:00 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 6108 11531 Έγκριση συζήτησης των θεμάτων «Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021», «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, που αφορά στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» και «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 154/2020 απόφασης του… Continue reading ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Published

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΩΙΒ57Λ1-ΩΔΜ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΒ57Λ1-ΩΔΜ 30/09/2021 03:00:00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 313462 Τροποποίηση Σύμβασης Εργασίας ΙΔΟΧ 30/09/2021 14:33:12

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΓΧΩ46Ψ8ΧΒ-4Φ9 https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΧΩ46Ψ8ΧΒ-4Φ9 30/09/2021 03:00:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 228096/2021 Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99565 #6668312 #1226524 30/09/2021 14:33:17

Published