ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

01/10/2021 03:00:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99206861

1807/35638-21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A MACROECONOMIC APPROACH – GREBRAD», με κωδικό 11331801 (κωδικός θέσης 3318-ΥΔ2)

01/10/2021 15:16:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *