Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

18044/21/ΓΠ2/1-10-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

01/10/2021 12:44:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *