Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43428/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

01/10/2021 13:59:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *