ΩΥ5ΛΩΗΡ-8ΨΝ

ΩΥ5ΛΩΗΡ-8ΨΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ5ΛΩΗΡ-8ΨΝ

01/10/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

6299

26728

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης

01/10/2021 10:45:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *