6ΘΩ246ΨΖΥ1-ΩΥ9

6ΘΩ246ΨΖΥ1-ΩΥ9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΩ246ΨΖΥ1-ΩΥ9

01/10/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

99202868

ΔΠΘ/ΔΔΚ/7695/747/01.10.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

01/10/2021 16:41:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *