6Μ1Μ46ΨΖ3Π-1ΞΛ

6Μ1Μ46ΨΖ3Π-1ΞΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ1Μ46ΨΖ3Π-1ΞΛ

01/10/2021 03:00:00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

99202922

ΜΦ 16.2/1166/1-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22-ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

01/10/2021 15:39:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *