6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

01/10/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

233058/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

01/10/2021 14:13:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *