64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

99206917

39926/1-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακού Τομέα Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Υπολογιστών (ΚΑ 10901 Ε.Υ. Γ. ΚΟΣΙΩΡΗΣ)

01/10/2021 14:19:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *