9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

01/10/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

233055/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

01/10/2021 14:01:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *