9ΚΛΜΩΕΤ-84Ζ

9ΚΛΜΩΕΤ-84Ζ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΛΜΩΕΤ-84Ζ

01/10/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6142

οικ.30589

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 90/2021)».

01/10/2021 13:46:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *