9ΝΡΠ469Β7Ξ-04Θ

9ΝΡΠ469Β7Ξ-04Θ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΡΠ469Β7Ξ-04Θ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43430/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

04/10/2021 13:02:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *