91ΨΧ4653Π4-8ΔΤ

91ΨΧ4653Π4-8ΔΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΨΧ4653Π4-8ΔΤ

01/10/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

470388

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΈΠΑΥΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

01/10/2021 14:14:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *