99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43434/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6857

01/10/2021 14:17:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *