ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

46602

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 46602/2021

01/10/2021 13:52:14

Published

695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43427/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

01/10/2021 13:54:12

Published

Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43428/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

01/10/2021 13:59:46

Published

9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

01/10/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

233055/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

01/10/2021 14:01:25

Published

ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

01/10/2021 03:00:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99206861

1807/35410-21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021», με κωδικό 11329701

01/10/2021 14:12:19

Published

6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

01/10/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

233058/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

01/10/2021 14:13:40

Published

91ΨΧ4653Π4-8ΔΤ

91ΨΧ4653Π4-8ΔΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΨΧ4653Π4-8ΔΤ

01/10/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

470388

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΈΠΑΥΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

01/10/2021 14:14:30

Published

99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43434/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6857

01/10/2021 14:17:06

Published

64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

99206917

39926/1-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακού Τομέα Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Υπολογιστών (ΚΑ 10901 Ε.Υ. Γ. ΚΟΣΙΩΡΗΣ)

01/10/2021 14:19:08

Published

ΨΦΦΟ4653Π4-ΒΕ0

ΨΦΦΟ4653Π4-ΒΕ0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΦΟ4653Π4-ΒΕ0

01/10/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

470369

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ PIANONOBILE ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ» ΤΗΣ ΣΑΜ 914 ΤΟΥ ΠΔΕ 2020 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ [2020ΣΜ91400001 της ΣΑΜ 914 του ΠΔΕ]

01/10/2021 14:24:58

Published