Έγκριση Εκτέλεσης Εργασίων: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ ΑΡ.5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:41:51

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΟ546Ψ842-Υ40